Wsparcie terapeutyczne

Zajmujemy się prowadzeniem konsultacji indywidualnych konsultacji terapeutycznych oraz terapii indywidualnych i grupowych. Służymy fachową pomocą, opartą o wieloletnie doświadczenia osobiste oraz zawodowe, poparte wieloma certyfikatami i licznymi szkoleniami, osiągnięciami naukowymi.

W czym możemy pomóc?

  • KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE INDYWIDUALNE
  • TERAPIE INDYWIDUALNE
  • TERAPIE GRUPOWE

UWAGA!

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, udzielamy także konsultacji ON-LINE!

 

 

 

 

Od lat przyjeżdżają do nas rodzice z dziećmi z całej Polski. Duża grupa spośród tychże dzieci posiada diagnozę zaburzenia rozwojowego ze spektrum autyzmu, bądź też wykazuje niepokojące objawy, które jak dotąd nie zostały zdiagnozowane. Odwiedzają nas też dzieci ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością, u których zaplanowanie całościowego procesu rehabilitacyjnego, diagnostycznego, czy też żywieniowego jest na tyle trudne, że niewykonalne w miejscu zamieszkania.

A my, natomiast, uwielbiamy wszystkie dzieci, a każdą zagadkową historię choroby i rozwoju traktujemy jako prawdziwe wyzwanie. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie pokazuje nam za każdym razem, że u każdego dziecka można podjąć takie kroki, które dodatkowo podkreślą potencjał rozwojowy drzemiący w naszych pacjentach.

To co dzieje się podczas naszych konsultacji to oprócz obserwacji dziecka i jego bezpośredniej oceny funkcjonowania i poziomu rozwoju, to także analiza dotychczasowej zebranej dokumentacji medycznej oraz wskazanie priorytetów diagnostycznych w poszukiwaniu przyczyn występowania niepokojących objawów u dziecka. Ponadto, ustalamy kierunki oddziaływań terapeutycznych, planujemy konieczność odwiedzenia określonych specjalistów, analizujemy sytuację żywieniową dziecka. Korygujemy błędy, uzupełniamy braki, wzmacniamy dobre strony procesu wychowania.

Konsultacje u nas są swojego rodzaju „świeżym spojrzeniem” na sytuację medyczno-terapeutyczną dziecka z wyzwaniami rozwojowymi. Takie spotkanie trwa przynajmniej dwie godziny zegarowe, a rodzic zawsze wyjeżdża z długa listą zaleceń. Częściowo dotyczą one uzupełnienia (w razie potrzeby) diagnostyki medycznej, częściowo są bezpośrednimi wskazaniami do pracy pedagogicznej w domu (np. jak reagować w sytuacjach wystąpienia zachowań niepożądanych), ale także są wskazówkami dla nauczycieli z placówek szkolno-wychowawczych, do których uczęszczają dzieci.

Cieszą nas wszelkie widomości o kolejnych postępach naszych dzieci. To one motywują nas do stałego edukowania się w zakresie bezpośredniej pomocy potrzebującym dzieciom.

Koszt konsultacji to 200 zł a termin ustalany jest indywidualnie.

Każde nasze nowe dziecko podlega ocenie specjalistycznego zespołu, by zacząć odpowiednio dobrane, zindywidualizowane terapie. To my, we współpracy z rodzicami, ustalamy priorytety i planujemy rozsądny i skuteczny proces wsparcia rozwoju. A uzyskujemy to zawsze dzięki zgranej pracy zespołowej naszych specjalistów.

Posiadamy bardzo dużo nowoczesnych, najwyższej jakości sprzętów do całościowego prowadzenia rehabilitacji dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Mamy bogate wyposażenie w pomoce terapeutyczne do wszystkich form wsparcia rozwoju dziecka. Oferujemy terapię indywidualna pedagogiczną. psychologiczną, terapię Integracji Sensorycznej, terapię ręki, logopedię, terapię funkcji poznawczych, hydroterapię, kinezyterapię, mikropolaryzację. eeg-biofeedback i wiele innych.

Wybór metody zależny jest zawsze od indywidualnych, aktualnych potrzeb dziecka.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT w celu kontaktu w sprawie terapii indywidualnych.
Zostaw nam swoje dane, oddzwonimy lub odpiszemy!

 

 

Każde nasze nowe dziecko podlega ocenie specjalistycznego zespołu, by zacząć odpowiednio dobrane terapie. To my, we współpracy z rodzicami, ustalamy priorytety i planujemy rozsądny i skuteczny proces wsparcia rozwoju.

Wiemy jak ważna jest u naszych dzieci praca nad relacjami społecznymi, komunikacją w grupie, samodzielnością i przygotowaniem do dorosłego życia. Prowadzimy liczne terapie grupowe dla dzieci młodszych, starszych i młodzieży. W zależności od wieku i etapu rozwojowego proponujemy różne grupowe formy wsparcia. Począwszy od zajęć z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, skończywszy na Treningach Umiejętności Społecznych.

Wybór metody zależny jest zawsze od aktualnych potrzeb dziecka.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT w celu kontaktu w sprawie terapii grupowych.
Zostaw nam swoje dane, oddzwonimy lub odpiszemy!