ADRESACI: nauczyciele, specjaliści, rodzice, opiekunowie i inne osoby zainteresowane

SZKOLENIE DOTYCZY  Szkolenie dotyczy podstaw medycznych związanych z występowaniem zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK  zyskuje wiedzę dotyczącą potencjalnych przyczyn zaburzeń rozwojowych, chorób współistniejących, jak również niezbędnej do podjęcia diagnostyki medycznej w celu torowania prawidłowego rozwoju dziecka z ASD.


Program: